Review Alle boeken die er geschreven zijn, and Onbehagen in de schriftcultuur: Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw, Adriaan van der Weel

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)206-207
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Gulden Passer. Jaarboek van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen
Volume85
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit