Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web

  OnderzoeksoutputProfessional

  233 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Review of: Laura Rascaroli, Gwenda Young & Barry Monahan (eds.), Amateur Filmmaking. The Home Movie, the Archive, the Web, New York etc. (Bloomsbury) 2014, 375 pp. ISBN 978 1 4411 9149 6
  Vertaalde titel van de bijdrageReview "Amateur Filmmaking. The Home Movie, the Archive, the Web"
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)119-121
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTijdschrift voor Mediageschiedenis
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 8-sep-2015

  Citeer dit