Review Article of Health Justice, by Sridhar Venkatapuram, Polity Press

Brigit Toebes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)245-248
Aantal pagina's4
TijdschriftNetherlands Quarterly of Human Rights
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun-2012

Citeer dit