Review: “Ausgekämmt”, Julia Saviello: Verlockungen

Ann-Sophie Lehmann*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  42 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)117-121
  Aantal pagina's5
  TijdschriftZeitschrift für Kunstgeschichte
  Volume83
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit