Review: Change in Democratic Mongolia, Social Relations, Health, Mobile Pastoralism, and Mining by Julian Dierkes (ed)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)322-324
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Asian History
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit