Review: Das Zeitalter des Geheimnisses: Juden, Christen und die Ökonomie des Geheimen (1400-1800) - Daniel Jütte

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2German
  Pagina's (van-tot)418-419
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Religion in Europe
  Volume5
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit