Review: Eddy Frederickx and Toon van Hal Johannes Goropius Becanus (1519–1573): Brabants arts en taalfanaat. Hilversum: Verloren, 2015

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)279-282
  Aantal pagina's4
  TijdschriftHistory of Humanities
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit