Review Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920, Boudien de Vries

  OnderzoeksoutputProfessional

  207 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)212-213
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTS - Tijdschrift voor tijdschriftstudies
  Volume32
  DOI's
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit