Review: Kaya Sahin, Empire and Power in the Reign of Süleyman

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)621-22
  TijdschriftBulletin of the school of oriental and african studies-University of london
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit