Recensie: Zoeken naar een verdwenen landschap

Onderzoeksoutput: Review article

39 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageReview: Looking for a hidden landscape
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-8
Aantal pagina's3
TijdschriftVan Wierden en Terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek
Volume23
StatusPublished - 2018

Keywords

  • CITIZEN PARTICIPATION
  • CITIZEN SCIENCE
  • NORTHERN NETHERLANDS

Citeer dit