Review of A. Brown and J. Dumolyn, eds, Brugge. Een middeleeuwse metropool, 850-1550 (Gorredijk, 2019).

OnderzoeksoutputAcademic

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)283-286
Aantal pagina's4
TijdschriftThe Medieval Low Countries
Volume8
StatusPublished - 2021

Citeer dit