Review of Big Fat Surprise should have questioned author's claims

Henry Blackburn*, David Jacobs, Daan Kromhout, Alessandro Menotti

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1014-1014
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLANCET
  Volume392
  Nummer van het tijdschrift10152
  DOI's
  StatusPublished - 22-sep.-2018

  Citeer dit