Review of Bruno Blondé en Jeroen Puttevils (reds.), Antwerp in the Renaissance (Turnhout, 2020)

Arie van Steensel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  42 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer45
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
  Volume136
  DOI's
  StatusPublished - 13-dec.-2021

  Citeer dit