Review of: Catherine M. Cole, Performing South Africa's Truth Commission. Stages of Transition (Bloomington: Indiana University Press 2010)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)161 - 164
  TijdschriftL’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit