Review of: Consequences of antisymmetry: Headed relative clauses. [V. Bianchi]

M de Vries*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
ArtikelnummerPII S0024-3841(02)00062-1
Pagina's (van-tot)173-181
Aantal pagina's9
TijdschriftLingua
Volume113
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-2003

Citeer dit