Review of: Deborah E. Harkness, The Jewel House: Elizabethan London and the Scientific Revolution (New Haven, Yale University Press 2007)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)592 - 593
  TijdschriftProceedings of the Huguenot Society of Great Britain and Ireland
  VolumeXXIX
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit