Review of Doing Emotions History

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-185
Aantal pagina's3
TijdschriftPhilament: an online journal of literature, arts and culture
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Citeer dit