Review of: Een stad vol boeken, Nelleke Noordervliet

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)52-53
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit