Review of Gilles de Langen and Hans Mol, Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw. De casus Rienck Hemmema te Hitzum (Amsterdam, 2022)

OnderzoeksoutputAcademic

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)131-135
Aantal pagina's5
TijdschriftThe Medieval Low Countries
Volume9
StatusPublished - 2022

Citeer dit