Review of "Governance and Politics in the Post-Crisis European Union" by Ramona Coman, Amandine Crespy, and Vivien A. Schmidt (eds)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)332-335
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of European Integration History
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit