Review of H. Oosterhuis and M. Gijswijt-Hofstra: Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005)

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Verward van geest en ander ongerief
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)9 - 13
TijdschriftDe Academische Boekengids
Volume77
StatusPublished - 2009

Citeer dit