Review of: John R. Searle, making the social world: The Structure of Human Civilization

OnderzoeksoutputProfessional

2 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)338-346
Aantal pagina's10
TijdschriftEconomics and Philosophy
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - nov.-2011

Citeer dit