Review of: Judith Pollmann, Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands, 1520−1635 (Oxford: Oxford University Press 2011; ISBN: 9780199609918)

Raingard Esser*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)186-187
  Aantal pagina's2
  TijdschriftDutch crossing-Journal of low countries studies
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jul.-2012

  Citeer dit