Review of M. Arnolds: The Magdalene in the Reformation (Londen 2018)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)91-93
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Religion in Europe
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit