Review of: M. Gellevij (2002). Visuals in instruction. Functions of screen captures in software manuals.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)102-105
TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
Volume25
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit