Review of: Mark R. Horowitz (Ed.), Who was Henry VII? The 500th Anniversary of the Death of the First Tudor King (1509-2009) (Cambridge University Press, Cambridge 2009)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)784 - 785
  TijdschriftHistorische Zeitschrift
  Volume293
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit