Review of: Merchants, bankers, middlemen, the Amsterdam money market during the first half of the 19th century

P Groote*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)213-215
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic History
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-1999

Citeer dit