Review of Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump by Asad Haider

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)173-175
  Aantal pagina's3
  TijdschriftThe New Americanist
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit