review of: Operation "Enduring Wisdom" Richard Taruskin and his Oxford history of Western music

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)49–58
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Muziektheorie
Volume11
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit