Review of Peter Hoppenbrouwers, Village Community and Conflict in Late Medieval Drenthe (Turnhout, 2018)

Arie van Steensel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  127 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
  Volume134
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit