Review of Quinn Dupont. 2019. Cryptocurrencies and Blockchains. Polity Press

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Artikelnummer24
  Pagina's (van-tot)349-351
  Aantal pagina's3
  TijdschriftInformation Polity
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift3
  Vroegere onlinedatum15-jul-2019
  DOI's
  StatusPublished - 27-aug-2019

  Citeer dit