Review of Raymond E. Fancher & Alexandra Rutherford: Pioneers of psychology

Maarten Derksen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)432-433
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the history of the behavioral Sciences
Volume49
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep.-2013

Citeer dit