Review of: Rita Floyd, Security and the Environment: Securitisation Theory and US Environmental Security Policy, New York: Cambridge University Press, 2010

Jaap de Wilde*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)213-214
  TijdschriftPerspectives on Politics
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - mrt-2012

  Citeer dit