Review of S. Shapiro's Varieties of Logic

L. M. Geerdink, C. Dutilh Novaes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)194-196
Aantal pagina's3
TijdschriftHistory and Philosophy of Logic
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit