Review of Tawhida Ahmed, 'The Impact of EU Law on Minority Rights'

Dimitry Kochenov*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

The Impact of EU Law on Minority Rights
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)734-737
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Law Journal
Volume18
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - sep-2012

Citeer dit