Review of the book Jerusalem in Medieval Narrative, by Suzanne Yeager

Sebastian Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E14-E16
  Aantal pagina's3
  TijdschriftModern Philology
  Volume110
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2012

  Citeer dit