[Review of the book Love and ethics in Gower's 'Confessio Amantis' by Peter Nicholson]

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)508-510
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAnglia-Zeitschrift fur englische philologie
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit