Review of the book Norman Naval Operations in the Mediterranean, by Charles Stanton

Sebastian Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  253 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)343-344
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
  Volume88
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan-2013

  Citeer dit