Review of the book Occasions for Writing: Essays on Medieval and Renaissance Literature, Politics, and Society, by John Scattergood

Sebastian Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)490-491
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnglish Studies
  Volume93
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit