[Review of the book The Scots and Medieval Arthurian legend, by Rhiannon Purdie and Nicola Royan]

Sebastian I. Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)725-726
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnglish Studies
  Volume88
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec-2007

  Citeer dit