[Review of the book Image, Text, and Religious Reform in Fifteenth-Century England, by Shannon Gayk]

Sebastian Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)734-735
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnglish Studies
  Volume94
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - okt-2013

  Citeer dit