Review of the worldwide epidemiology of eating disorders

Hans W. Hoek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  80 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)336-339
  Aantal pagina's4
  TijdschriftCurrent opinion in psychiatry
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - nov-2016

  Citeer dit