Review of: Timothy Jacob-Owens, Multilingualism on Amrum. Language contact and variation 1839-1851

  Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

  51 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)80-83
  Aantal pagina's4
  TijdschriftUs Wurk, tydskrift foar Frisistyk
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit