Review of Varieties of Feminism: German Gender Politics in Global Perspective

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285-286
Aantal pagina's2
TijdschriftGerman History
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit