Review of: Warwick Ball, Rome in the East. The Transformation of an Empire (London/New York 2001)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)109 - 110
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
Volume115
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002

Citeer dit