Review of William D. Paden, Two Medieval Occitan Toll Registers from Tarascon

  OnderzoeksoutputAcademic

  188 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1231-1232
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit