Review: Peter Gorter, Gereformeerde migranten. De religieuze identiteit van Nederlandse gereformeerde migrantengemeenten in de rijksteden Frankfurt am Main, Aken en Keulen (1550-1600), Hilversum, Uitgeverij Verloren B.V. 2021, 235 S. ISBN 90-8704-869-6

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)346-347
Aantal pagina's2
TijdschriftRheinische Vierteljahrsblätter
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2022

Citeer dit