Review: Roy Willis and Patrick Curry, 'Astrology, Science and Culture: Pulling Down the Moon

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)421-422
TijdschriftJournal of contemporary religion
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit