Review: Slow train to paradise: How Dutch investment helped build American railroads - A.J. Veenendaal Jr

B Gales*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)145-146
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBusiness History
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-1998

  Citeer dit