Review: The ecological city and the city effect

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)388-389
  Aantal pagina's2
  TijdschriftGeography
  Volume83
  Nummer van het tijdschrift361
  StatusPublished - okt-1998

  Citeer dit